Fundacja Sprawne Wspinanie - Terapia Ręki

Terapia ręki

Terapia ręki

Sprawność rąk decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.

Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań.

Wspinaczka jest doskonałą formą prowadzenia terapii ręki, gdyż jak żadna inna aktywność angażuje mięśnie ręki oraz dostarcza różnorodność kształtów i chwytów.

Na ściance wspinaczkowej jest kilka tysięcy chwytów – każdy z nich wymaga innego ułożenia ręki oraz przyłożenia siły. 

Dodatkowo dedykowane ćwiczenia oraz urządzenia terapeutyczne wykorzystywane podczas zajęć wspomagają cały proces terapii.  

Główną rolą jest poprawa funkcjonowania ręki i wykonywania płynnych ruchów, czyli:

  • zdolności trzymania przedmiotu (odruch chwytu),
  • zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki)
  • zdolności manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku).

Terapia ręki wpływa na:

POPRAWę TZW. MOTORYKI MAŁEJ, CZYLI PRECYZYJNYCH RUCHÓW DŁONI I PALCÓW ORAZ OGÓLNą SPRAWNOŚć RUCHOWą CAŁEJ RĘKI
naukę prawidłowego chwytu
poprawę koordynacji pomiędzy rękoma, oko-ręka
dostarczanie wrażeń dotykowych różnych faktur, struktur i kształtów, nauka ich rozpoznawania
naukę koncentracji, skupienie uwagi
samodzielność i niezależność w czynnościach samoobsługi

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
  • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
  • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
  • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

+48 506 108 411

SprawneWspinanie@gmail.com
Formularz kontaktowy

Korzystanie z formularza jest dobrowolne i łączy się z akceptacją regulaminu i polityki prywatności
Administratorem Danych jest Fundacja Sprawne Wspinanie – ul. Adama Bochenka 12B/14 30-693 Kraków,
NIP 6793212093. Dane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

Przewiń do góry