Fundacja SPRAWNE WSPINANIE

#POMAGANIE PRZEZ WSPINANIE

IGZRZYSKA WSPINACZKOWE 2021!

Co robimy ?

WSPINACZKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ​

Zajęcia wspinaczkowo - terapeutyczne skierowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną - poruszających się na wózkach, z mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

WSPINACZKA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI

Zajęcia wspinaczkowo - terapeutyczne dla osób posiadających zaburzenie rozwojowe lub niepełnosprawność intelektualną np. Autyzm, zespół Aspergera, Zespół Downa itp.

Wyjazdy wspinaczkowe
dla osób z niepełnosprawnością

Wyjazdy wspinaczkowe dedykowane dla dzieci i dorosłych posiadających zaburzenie rozwojowe, niepełnosprawność fizyczną lub posiadających problemy emocjonalne.

Trening umiejętności społeczych

Zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych, mający na celu pracę nad różnymi płaszczyznami np. – lęk przed wysokością, dążenie do celu, napięcie emocjonalne, itp.

Terapia Ręki

Zajęcia terapeutyczno - wspinaczkowe poświęcone usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców.
Diagnoza oraz zajęcia.

Projeky
#Pomaganie przez Wspinanie

- Igrzyska Wspinaczkowe
- Sprawne Wspinanie Family Camp
- (W)Spinamy marzenia

Aktualności

Gdzie prowadzimy zajęcia ?

Kraków

Avatar Centrala ruch

Sikorki 21A (Czyżyny)

Cw forteca

Ludowa 6 (Podgórze)

Bielsko-Biała

Cw prima roca

Karpacka 24

Kiedy ?

Cały czas! Fundacja ciągle się rozwija. Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe. Staramy się, aby dopasować się do Waszych oczekiwań, dlatego ciągle dołączają kolejne ścianki oraz instruktorzy. 

Zajęcia zawsze dostosowane są dla każdego uczestnika pod względem zdolności psycho-motorycznych, dlatego termin dobieramy dopiero po rozmowie telefonicznej lub mailowej, aby dobrać najlepszy termin lub grupę. 

Bardzo prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub na FB, aby znaleźć najlepszy dla Was termin!

Kontakt

+48 506 108 411

SprawneWspinanie@gmail.com
Formularz kontaktowy

Korzystanie z formularza jest dobrowolne i łączy się z akceptacją regulaminu i polityki prywatności
Administratorem Danych jest Fundacja Sprawne Wspinanie – ul. Adama Bochenka 12B/14 30-693 Kraków,
NIP 6793212093. Dane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

Przewiń do góry