KURS – Instruktor Wspinaczki Terapeutycznej

👉 Chcesz rozpocząć prowadzenie zajęć wspinaczkowych dla osób z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami? 🧗‍♀🙌

👉 Jesteś instruktorem wspinania i chcesz rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wspinaczki dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi? 🧗‍♀

👉 Jesteś fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, pedagogiem specjalnym lub pracujesz z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i chcesz nabyć nowe kompetencje? 🙌

TEN KURS INSTRUKTORA WSPINACZKI TERAPEUTYCZNEJ JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 🙂

Wymagania:
– Podstawowa wiedza z zakresu asekuracji, sprzętu wspinaczkowego i wspinaczka po drogach o trudnościach IV.

– 18-19.02 
– Chwyciarnia Arena Gliwice 

🖊 Zapisy
☎ 506 108 411
📧 sprawnewspinanie@gmail.com

Program
Teoria – 20 godzin
(Dzień pierwszy – część pierwsza – 8.00-18.00)
1. Techniki linowe wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć wspinaczkowych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi oraz dysfunkcjami
ruchowymi i sensorycznymi
a) Regulaminy obiektów wspinaczkowych oraz zasady BHP
b) Sztuczne ściany wspinaczkowe – budowa i rodzaje
c) Rodzaje i obsługa sprzętu wspinaczkowego (liny, taśmy, uprzęże, przyrządy asekuracyjne,
kaski, buty, przyrządy do autoasekuracji )
d) Rodzaje węzłów i ich zastosowanie (ósemka, podwójna ósemka, stoper, kluczka,
wyblinka, półwyblika)
e) Zasady asekuracji górnej oraz dolnej
f) Zasady asekuracji w boulderingu
g) Zasady wspinaczki z dolną i górną asekuracją
h) Budowanie stanowiska wspinaczkowego
i) Przewiązanie liny przez stanowisko zjazdowe
j) Sytuacje dodatkowe i awaryjne – ściąganie wspinacza z ściany, wspinaczka równoległa
asekurującego z wspinającym, asekuracja i wyciąganie ciężkich osób, bezpieczne
opuszczanie i ewakuacja z ściany
k) Podstawowe techniki wspinania

(Dzień drugi – część druga – 8.00 – 18.00)
2. Podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami rozwojowymi podczas zajęć wspinaczkowo – terapeutycznych.
a) Podstawowe rodzaje niepełnosprawności intelektualnych oraz zaburzeń rozwojowych
b) Zasady kwalifikacji i dopuszczenia do zajęć wspinaczkowo – terapeutycznych.
c) Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem sposobu
funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwojowymi
d) Zasady budowania i utrzymania prawidłowego kontaktu i współpracy z osobami z
zaburzeniami rozwojowymi
e) Zasady współpracy z terapeutami, rodziną i środowiskiem szkolnym
f) Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
g) Etyka podczas prowadzenia zajęć

3. Podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną oraz dysfunkcjami ruchowymi i sensorycznymi podczas zajęć wspinaczkowo – terapeutycznych.
a) Klasyfikacja i rodzaje niepełnosprawności fizycznych oraz dysfunkcji ruchowych i sensorycznych
b) Zasady kwalifikacji i dopuszczenia do zajęć wspinaczkowo – terapeutycznych
c) Przejawy i symptomy typowe dla najczęstszych niepełnosprawności fizycznych oraz dysfunkcji ruchowych i sensorycznych (dysfunkcje wzroku, dysfunkcje słuchu, mózgowe
porażenie dziecięce, zespół Downa, niskie oraz wysokie napięcie mięśniowe, stwardnienie rozsiane)
d) Podstawowe metody pracy z typowymi formami niepełnosprawności fizycznej
e) Zasady współpracy z fizjoterapeutami oraz lekarzami

4. Metodyka prowadzenia zajęć wspinaczkowo – terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi oraz dysfunkcjami ruchowymi i sensorycznymi
a) Pierwsze kroki w pionie – jak przygotować podopiecznego do zajęć wspinaczkowo – terapeutycznych
b) Techniki linowe wykorzystywane w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi
c) Skalowanie i dopasowanie trudności dróg wspinaczkowych oraz ćwiczeń do danej niepełnosprawności lub zaburzenia rozwojowego
d) Przełamywanie barier i lęku przed wysokością
e) Podstawy treningu wspinaczkowego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną oraz zaburzeniami rozwojowymi
f) Ćwiczenia wspinaczkowe wzmacniające małą oraz dużą motorykę
g) Ćwiczenia uzupełniające
h) Gry i zabawy wspinaczkowe

Praktyka – 20 godzin
Zajęcia praktyczne podczas zajęć z wspinaczki terapeutycznej lub wydarzeniach o charakterze wspinaczkowym z udziałem osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub zaburzeniami rozwojowymi pod okiem instruktorów wspinaczki terapeutycznej.

➡ Z części pierwszej szkolenia mogą zostać zwolnione osoby, które posiadają udokumentowane uprawnienia instruktora wspinaczki, których program był tożsamy z programem przedstawionym w
części pierwszej
➡ Tytuł „Instruktora wspinaczki terapeutycznej” otrzymuje osoba, która w pełni ukończy część teoretyczną i praktyczną kursu oraz pozytywnie przejdzie superwizję przez instruktora prowadzącego.
Praktykę można realizować w dowolnym obiekcie. Jej przebieg jest ustalany indywidualnie z instruktorem prowadzącym w zależności od specyfiki ściany czy charakterystyki uczestników.
➡ Dyplom ukończenia szkolenia z zakresu wspinaczki terapeutycznej otrzymuje osoba, która ukończy część teoretyczną kursu, jednak nie chce kontynuować części praktycznej.

Co wchodzi w skład kursu
– Szkolenie dla uczestników
– Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia szkolenia
– Wejście na halę
– Kącik kawowy dla uczestników

👩‍🏫 Szkoleniowcy
– Instruktor Wspinaczki Terapeutycznej
– Instruktor Wspinaczki PZA – Techniki linowe
– Fizjoterapeuta

Cena
550 zł – 2 dni
275 zł – 1 dzień

🖊 Zapisy
☎ 506 108 411
📧 sprawnewspinanie@gmail.com

+48 506 108 411

SprawneWspinanie@gmail.com
Formularz kontaktowy

Korzystanie z formularza jest dobrowolne i łączy się z akceptacją regulaminu i polityki prywatności
Administratorem Danych jest Fundacja Sprawne Wspinanie – ul. Adama Bochenka 12B/14 30-693 Kraków,
NIP 6793212093. Dane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

Przewiń do góry