Kursy
wspinaczkowe

#Pomaganie przez wspinanie

KURSY wspinaczkowe

Jak działa projekt POMAGANIE PRZEZ WSPINANIE?
Cała kwota, która zapłacisz za kurs lub trening wspinaczkowy przechodzi stworzenie oraz cele statutowe FUNDACJI SPRAWNE WSPINANIE

 

kurs wspinaczki skałkowej - podstawowy


2 dniowy
kurs wspinaczki skałkowej przygotuje Cię do samodzielnego i bezpiecznego wspinania w skałach! 

Podstawowy kurs w pełni przygotowuje do wspinania na drogach jedno wyciągowych – takie drogi stanowią 99% wszystkich dróg wspinaczkowych w Polsce!

Po nabraniu doświadczenia na takich drogach można rozszerzyć swoje umiejętności na kursie rozszerzonym o drogi wielo wyciągowe. 
Jest to ukłon w stronę początkujących wspinaczy, którym ciężko przyswoić dużą dawkę wiedzy i praktyki na kursach łączonych (jedno i wielo wyciągi – 4 lub 6 dni ciągłego kursu)  

Cena kursu wynosi 290 zł! 

Kalendarz kursów - weekendy
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
16-17
23-24
30-31
20-21
27-28
11-12
18-19
1-2
8-9
22-23
29-30
5-6
19-20
3-4

Czas i miejsce: Kurs odbywa się w Dolinkach podkrakowskich np. Będkowska, Kobylańska, Bolechowicka, Jerzmanowice itp.
W razie niekorzystnej aury pogodnej ze względów bezpieczeństwa część kursu może odbyć się na hali wspinaczkowej.

Kurs podstawowy przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych na drogach jednowyciągowych.  Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: 2 dni

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy wspinaczki skałkowej

Absolwent  Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej III w skali UIAA

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

Tematy wykładów

 1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji.
 3. Formacje skalne (zakres podstawowy).
 4. Niebezpieczeństwa wspinania.
 5. Pierwsza pomoc.
 6. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 7. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 8. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 9. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

– wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;

– praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, zwijanie i przenoszenie liny;

– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

– budowanie stanowisk do wędki;

– budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych i górnych

– obsługa przyrządu asekuracyjnego w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

– przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;

– technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;

– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;

– przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

Sprzęt i dodatkowe informacje
Zapewnimy cały niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu.
Jedynym wyjątkiem są buty wspinaczkowe, które każdy musi posiadać swoje.
Podczas kursu należy wyposażyć się w ciepłe i nieprzemakalne ubranie.
Należy zabrać z sobą prowiant w postaci jedzenia i picia na cały dzie

Na zajęciach zawsze stawiamy na 100% bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu:

Zawsze bezpieczna asekuracja na drogach dostosowanych pod prowadzenie kursów

Praca z wykwalifikowanym instruktorem.
Instruktor może również w każdym momencie podejść do swojego podopiecznego.
Używamy tylko atestowanego, w pełni bezpiecznego  sprzętu wspinaczkowego

 
 

kurs wspinaczki skałkowej - rozszerzony

UWAGA! – należy wcześniej odbyć kurs podstawowy! 

2 dniowy kurs wspinaczki skałkowej przygotuje Cię do samodzielnego i bezpiecznego wspinania w skałach! 

Rozszerzony kurs w pełni przygotowuje do wspinania na drogach wielo wyciągowych.

Cena kursu wynosi 370 zł! 

TERMINY KURSÓW
DATA DATA DATA

Kalendarz kursów - weekendy
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
16-17
23-24
30-31
20-21
27-28
11-12
18-19
1-2
8-9
22-23
29-30
5-6
19-20
3-4

OPIS ZAWIERA SZCZEGÓŁY KURSU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO (korelują z sobą) 

Czas i miejsce: Kurs odbywa się w Dolinkach podkrakowskich np. Będkowska, Kobylańska, Bolechowicka, Jerzmanowice itp.
W razie niekorzystnej aury pogodnej ze względów bezpieczeństwa część kursu może odbyć się na hali wspinaczkowej.

Kurs – przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Poza skałkami także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach, drzewach itp.). Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: 2 dni (rozszerzony) (+ 2 dni wcześniej na odbycie podstawowego) 

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy wspinaczki skałkowej

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA

Treść zajęć

Tematy wykładów

 1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji.
 3. Zjazdy na linie.
 4. Wychodzenie po linie.
 5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
 6. Niebezpieczeństwa wspinania.
 7. Pierwsza pomoc.
 8. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 1. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 2. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 3. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

– wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
– praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
– łączenie punktów asekuracyjnch;
– budowanie stanowisk do wędki;
– budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
– zakładanie stanowisk zjazdowych;
– przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
– zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
– wychodzenie po linie (prusikowanie);
– opuszczanie partnera na linie;
– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
– technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
– przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

 

Sprzęt i dodatkowe informacje
Zapewnimy cały niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu.
Jedynym wyjątkiem są buty wspinaczkowe, które każdy musi posiadać swoje.
Podczas kursu należy wyposażyć się w ciepłe i nieprzemakalne ubranie.
Należy zabrać z sobą prowiant w postaci jedzenia i picia na cały dzień

Na zajęciach zawsze stawiamy na 100% bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu:
Zawsze bezpieczna asekuracja na drogach dostosowanych pod prowadzenie kursów

Praca z wykwalifikowanym instruktorem.
Instruktor może również w każdym momencie podejść do swojego podopiecznego.
Używamy tylko atestowanego, w pełni bezpiecznego  sprzętu wspinaczkowego

 
 

Kontakt

+48 506 108 411

SprawneWspinanie@gmail.com

Formularz kontaktowy

Przewiń do góry