Adventure Therapy

Warsztaty

Adventure Therapy

Sportowo - terapeutyczne warsztaty dla wolontariuszy,
osób z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Adventure Therapy to program dla młodych osób w wieku od 16 – 35 lat, szczególnie wolontariuszy, osób z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwojowymi oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla osób chcących zostać wolontariuszami lub asystentami osób z niepełnosprawnościami, celem projektu jest nauka pracy oraz poznanie emocji w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością.

Dla osób z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, celem projektu jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania.

Szczegółowymi celami projektu są:
– kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami
– promowanie aktywnych form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: aktywnej turystyki
– zapobieganie regresowi psycho-społecznemu osób z niepełnosprawnościami wskutek pandemii
– promowanie form terapeutycznych opartych na kontakcie z naturą
– promocja ekologii i życia w zgodzie z naturą („leave no trace”)
– rozwój wolontariatu

Harmonogram wydarzenia

14.05.2022 – Adventure Therapy

8:00 – 8:30 – Rejestracja uczestników i przydział do grup
8:30 – 18.00 – Prowadzenie zadania „Adventure Therapy” na terenie Doliny Będkowskiej

Zadanie będzie miało formę gry terenowej podczas której uczestnicy zadania będą mieli do wykonania następujące
zadania:
– Gry integracyjne
– Trening emocji
– Wspinaczka skalna
– Wejście do jaskiń
– Zjazd z skały
– Nauka asekuracji
– Trekking przez Dolinę Będkowską
– Trening współpracy

18:00 – 21.00 – ognisko integracyjne.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Partnerzy wydarzenia
– Integrowanie Przez Wspinanie

Miejsce realizacji:
Dolina Będkowska – 32-089 Będkowice

Liczba miejsc ograniczona! 

ZaPISY

Adventure Therapy

+48 506 108 411

SprawneWspinanie@gmail.com
Formularz kontaktowy

Korzystanie z formularza jest dobrowolne i łączy się z akceptacją regulaminu i polityki prywatności
Administratorem Danych jest Fundacja Sprawne Wspinanie – ul. Adama Bochenka 12B/14 30-693 Kraków,
NIP 6793212093. Dane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

Przewiń do góry
Therapy Summer Camp 2022